De herstellers staan 24/7 voor u klaar: 011/177 997 |
Kies een taal Nederlands Frans

Privacybeleid

Belgium Glass Repair BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies

In sommige toepassingen kunnen cookies verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd. De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen. Indien de gebruiker en/of het lid zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Welke informatie verzamelen we?

Belgium Glass Repair BV verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Belgium Glass Repair BV noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke bezoek. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou Belgium Glass Repair BV bijvoorbeeld uw IP adres of uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Als u reageert via het e-mailformulier, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie of aanbieding toe te sturen.

We zullen uw gegevens soms gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail.

Belgium Glass Repair BV stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. Belgium Glass Repair BV conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Belgium Glass Repair bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Belgium Glass Repair of zo lang als de wet dat voorschrijft. Belgium Glass Repair mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je kan een gespecificeerd verzoek tot Belgium Glass Repair richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Belgium Glass Repair zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Belgium Glass Repair de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Belgium Glass Repair stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Belgium Glass Repair de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Belgium Glass Repair de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Belgium Glass Repair niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Belgium Glass Repair de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Belgium Glass Repair schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Belgium Glass Repair de (nadere) specificatie heeft verstrekt.


Copyright © 2021 Belgium Glass Repair  |  Privacyverklaring
Copyright © 2021 Belgium Glass Repair
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk